دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

جملات دستورى در زبان فرانسوى

۲,۳۰۴ بازديد
جملات دستورى در زبان فرانسوى

آموزش موارد مورد علاقه در زبان فرانسه

۲,۳۴۸ بازديد
آموزش موارد مورد علاقه در زبان فرانسه

مكالمه موقعيت ها به زبان فرانسه

۲,۴۴۸ بازديد
مكالمه موقعيت ها به زبان فرانسه

مكالمات حمل و نقل به فرانسوي

۲,۴۵۱ بازديد
مكالمات حمل و نقل به فرانسوي

آموزش جملات سوالى و جملات سوالي به زبان فرانسه

۲,۵۸۱ بازديد
آموزش جملات سوالى و جملات سوالي به زبان فرانسه

آموزش مكالمات فرانسوي در خانه

۲,۵۲۱ بازديد
آموزش مكالمات فرانسوي در خانه

آموزش مكالمات درباره نوشيدني ها به زبان فرانسوي

۲,۷۹۸ بازديد
آموزش مكالمات درباره نوشيدني ها به زبان فرانسوي