دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

اسامى جمع در زبان فرانسوى

۲,۴۴۲ بازديد
اسامى جمع در زبان فرانسوى

استفاده از اصطلاح il-y-a در زبان فرنسوى

۲,۸۲۷ بازديد
استفاده از اصطلاح  il-y-a  در زبان فرنسوى

مكالمات ورزشي در زبان فرانسه

۲,۱۰۳ بازديد
مكالمات ورزشي در زبان فرانسه

آموزش علايق به زبان فرانسه

۲,۶۸۲ بازديد
آموزش علايق به زبان فرانسه

تلفظ حروف و كلمات در زبان فرانسوى

۲,۵۷۱ بازديد
تلفظ حروف و كلمات در زبان فرانسوى

اعضاي بدن به زبان فرانسوي

۳,۳۶۸ بازديد
اعضاي بدن به زبان فرانسوي

آموزش مكالمه فرانسوي در سوپرماركت

۲,۹۶۶ بازديد
آموزش مكالمه فرانسوي در سوپرماركت