مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان فرانسه در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان فرانسه کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان فرانسه

۰۹:۱۶:۳۶ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

۰۹:۱۵:۲۶ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

آموزش اوليه مكالمه فرانسوي
تو كجا زندگى مى كنى؟ - اوو اَبيتْ توو ؟ - ? Où habites tu

برچسب‌ها: آموزش مقدماتي زبان فرانسه،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۱۳:۲۶ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

ضماير در زبان فرانسه
موضوع: ضماير Des Pronom

در زبان فرانسه براي سوم شخص ( اعم از مفرد يا جمع ) ضمير شخصي بستگي به مونث يا مذكر بودن متفاوت است .

 

ما                      نو

nous

من                   ژُ

je

شما                  وو

vous

تو                     تُ

tu

آنها ( مذكر )        ايلْ
آنها ( مونث )       اِلْ

ils
elles

او ( مذكر )         ايلْ
او ( مونث )        اِلْ
ما ، كسي        اُنْ

il
elle
on

 


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۱۰:۲۵ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

حروف تعريف و حروف اضافه در دستور زبان فرانسه
موضوع: حروف تعريف Article

حرف تعريف شناخته شده يا معرفه زماني بكار مي رود كه اسمي كه در باره آن صحبت مي شود از نظر گوينده و شنونده معلوم است .

مونث      Féminin

مذكر      Masculin

 

la
ماشين la voiture
كار         l'activité

le
قطار    le train
هواپيما l'avion

مفرد  Singulier

les
ماشين ها les voitures
كارها        les activités

les
قطارها      les trains
هواپيماها les avions

جمع  Pluriel


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۰۸:۵۸ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

 صرف افعال در دستور زبان فرانسه

صرف فعل هاي گروه اول در زمان حال ساده

فعل هاي گروه اول فعل هايي هستند كه مصدر آن ها به er ختم مي شود . براي صرف كردن اين دسته از افعال ابتدا er را از انتهاي مصدر حذف كرده و سپس شناسه هاي زمان حال را طبق جدول زير به جاي آن قرار مي دهيم :

 

ons

nous

e

je 

 ez

 vous

es 

 tu

ent

 ils / elles

e 

il / elle / on

مثال :

parler  <---- ( صحبت كردن )  parler

 

parlons

nous

parle

je 

 parlez

 vous

parles 

 tu

parlent

 ils / elles

parle 

il / elle / on


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۰۷:۰۸ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

۰۹:۰۳:۳۴ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)