دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

آموزش رنگ ها در زبان فرانسوى

۳,۰۰۲ بازديد
آموزش رنگ ها در زبان فرانسوى

آموزش اعداد در زبان فرانسوى

۲,۸۰۴ بازديد
آموزش اعداد در زبان فرانسوى

انواع اسم در زبان فرانسوى

۲,۴۹۳ بازديد
انواع اسم در زبان فرانسوى

حروف الفباى فرانسوى

۳,۲۹۴ بازديد
حروف الفباى فرانسوى

درباره زبان فرانسه

۳,۴۲۴ بازديد

درباره زبان فرانسه

زبان فرانسوي يا فرانسه[۱] يكي از زبان‌هاي رومي است كه به وسيلهٔ ۱۳۶ ميليون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان مادري گويش مي‌گردد.[۲][۳] درحدود ۱۹۰ ميليون نفر، فرانسوي را به عنوان زبان دوم صحبت مي‌كنند،[۴] و ۲۰۰ ميليون نفر ديگر هم آن را به عنون يك زبان دوم اكتسابي استفاده مي‌كنند.[۵] اجتماعات گويش‌كننده به فرانسوي در ۵۷ كشور و قلمرو حضور دارند.[۶] اكثر گويش‌كنندگان بومي اين زبان در فرانسه‌اند، كه مبدأ اين زبان است. بقيهٔ گويش‌كنندگان به طور عمده در كانادا، به‌ويژه كبك، نيو برانزويك و اونتاريو و نيز بلژيك، سوييس، لوكزامبورگ و مناطقي در ايالت مين آمريكا و.[۷] لوييزيانا حضور دارند.[۸] بيشتر افرادي كه فرانسه، زبان دوم آن‌هاست در آفريقاي فرانسوي‌زبان[۹] زندگي مي‌كنند، كه با ترديد مي‌توان گفت تعداد آن‌ها از گويندگان بومي بيشتر گشته‌است.[۱۰]گرچه زبان اسپانيايي بعد از زبان انگليسي از نظر تعداد افرادي كه به يك زبان واحد تكلم مي‌كنند در مقام سوم قرار دارد (مقام اول متعلق به زبان چيني مي‌باشد).[۱۱]

آموزش كلمات ابتدايي زبان فرانسوي

۳,۶۳۷ بازديد
آموزش كلمات ابتدايي زبان فرانسوي

گروه بندي افعال در زبان فرانسه

۳,۱۹۹ بازديد

كاربردي ترين فعل هاي گروه اول در زبان فرانسه

گروه بندي افعال در زبان فرانسه 

ستايش كردن

      to adore

adorer

علاقه داشتن

to like

         aimer

آواز خواندن

to sing

chanter

جستجو كردن

to look for

chercher

رقصيدن

to dance

danser

درخواست كردن

to ask

demander

تنفر داشتن

to hate

détester

دادن

to give

donner

گوش دادن

to listen to

écouter

مطالعه كردن درس خواندن

to study

étudier