مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان فرانسه در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان فرانسه کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان فرانسه

كاربردي ترين فعل هاي گروه اول در زبان فرانسه

گروه بندي افعال در زبان فرانسه 

ستايش كردن

      to adore

adorer

علاقه داشتن

to like

         aimer

آواز خواندن

to sing

chanter

جستجو كردن

to look for

chercher

رقصيدن

to dance

danser

درخواست كردن

to ask

demander

تنفر داشتن

to hate

détester

دادن

to give

donner

گوش دادن

to listen to

écouter

مطالعه كردن درس خواندن

to study

étudier

 

وارد شدن              

  to enter

entrer

فرستادن

to send

  envoyer

زندگي كردن

to live

habiter

دعوت كردن

to invite

inviter

بازي كردن

to play

jouer

رها كردن

to leave

laisser

بالا بردن

to raise

lever

راه رفتن

to walk

marcher

خوردن

to eat

menger

نشان دادن

to show

montrer

 

صحبت كردن    

to talk

               parler

ترجيح دادن

to prefer

préférer

معرفي كردن

to introduce

présenter

مخالفت كردن

to protest

protester

نگاه كردن

to watch

regarder

ملاقات كردن ( بطور تصادفي )   

(to meet (by chance

rencontrer

ماندن

to stay , remain

rester

كار كردن

to work

travailler

پيدا كردن

to find

trouver

سفر كردن

to travel

voyager

 

كاربردي ترين فعل هاي گروه دوم در زبان فرانسه

 

انتخاب كردن

to choose

choisir

 

to establish

établir

تمام كردن

to finish

finir

رشد كردن

to grow

grandir

چاق شدن

to gain weight

grossir

 

to lose weight

maigrir

لاغر شدن

to get slimmer

mincir

اطاعت كردن (از كسي)

(to obey (someone

(obéir (à quelqu'un

فكر كردن

to think

réfléchir

موفق شدن (در)

(to succeed (at

(réussir (à

كاربردي ترين فعل هاي بي قاعده در زبان فرانسه

 

رفتن

to go

aller

ياد گرفتن

to learn

apprendre

نوشيدن

to drink

boire

فهميدن

to understand

comprendre

رانندگي كردن

to drive

conduire

شناختن

to know

connaitre

دويدن

to run

courir

باور داشتن

to believe

croire

بايستن

to have to

devoir

گفتن

to say

dire

 

خوابيدن

     to sleep

    dormir

نوشتن

to write

écrire

شنيدن

to hear

entendre

انجام دادن

to do

faire

پوشيدن

to wear

mettre

باز كردن

to open

ouvrir

ترك كردن

to leave

partir

توانستن

can

pouvoir

خوردن

to take

prendre

دانستن

to know

savoir

 

احساس كردن

             to feel

           sentir

خارج شدن

to exit

sortir

آمدن

to come

venir

فروختن

to sell

vendre

زندگي كردن

to live

vivre

ديدن

to see

voir

خواستن

to want

vouloir

     
   

كاربردي ترين فعل هاي دوضميره

 

پنهان شدن

to be hide

se coucher

اتفاق افتادن

to happen

se passer

گردش كردن

to take a walk

se promener

استقرار داشتن

to be situated

se trouver

در نظر گرفتن  

se considerer

 

ناميدن

to be called

s'appeler

به ياد آوردن

to remember

s'appeler

به ياد آوردن

to remember

se souvenir de

اشتباه كردن

to make a mistake

se tromper

عصباني شدن

to get angry

se fâcher

 

نشستن

to sit down

s'asseoir

بلند شدن

to get up

se lever

بيدار شدن

to wake up

se réveiller

دراز كشيدن

to go to bed

se coucher

   

 

 

شستن

to wash

se laver

لباس به تن كردن

to get dressed

s'habiller

 زبان فرانسه
 

 

مسواك زدن

to brush

se brosser

ريش تراشيدن

to shave

se raser

 


برچسب‌ها: ،


۰۸:۵۳:۳۳ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :