پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش مكالمه به زبان فرانسه

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

دانلود رايگان ۱۴ درس آموزش مكالمات ضروري زبان فرانسه (فيلم فارسي)

۴,۴۱۹ بازديد

 دانلود رايگان ۱۴ درس آموزش مكالمات ضروري زبان فرانسه (فيلم فارسي)

نقطه ضعف اكثر زبان آموزان فرانسه، در تلفظ، مكالمه و صحبت كردن است. از اين رو در اين پست ۲۰ ويديوي آموزش مكالمات پركاربرد زبان فرانسه را از سرتاسر وب آماده كرده ايم. و در ادامه هم ۲ اپليكيشن برتر اندرويد و آيفون (اپليكيشن رايگان تقويت مكالمه زبان فرانسه) و جزوه PDF فوق العاده تهيه شده شامل مكالمات كاربردي روزانه را براي دانلود رايگان قرار داده ايم.
 

دقت كنيد كه اين مكالمات براي سطح مقدماتي تا پيشرفته كاربرد دارند. سعي كنيد از ويديوها براي يادگيري درخانه، از اپليكيشن براي يادگيري در اوقات فراغت و از پي دي اف در بقيه زمان هاي فراغت خود استفاده كنيد.  (هر سوال يا راهنمايي ديگري هم نياز داشتيد در بخش نظرات مطرح كنيد)

عبارات كاربردي در زبان فرانسه

۴,۵۵۲ بازديد

عبارات كاربردي در زبان فرانسه

موضوع: افعال كاربردي در زبان فرانسه

فعل avoir جدا از ۳ كاربرد اصلي آن كه در كاربرد فعل avoir به آن اشاره شد براي ساختن چند عبارت كاربردي در مكالمه روزمره زبان فرانسه نيز به كار مي رود .

وجود داشتن : il y a
شكل منفي اين عبارت il n'y a pas به معناي وجود ندارد است .  
نكته : در زمان استفاده از عبارت il n'y a pas بايد توجه داشت كه حرف تعريف ناشناخته : L'Article Indéfini در جمله به de يا 'd تبديل مي شوند و معني هيچ مي دهند .

در پاريس يك برج وجود دارد , برج ايفل (اَ پَقي ايلييَ اونْ توقْ ...)   à Paris il y a une tour, la Tour Eiffel
هيچ تفاوتي ندارد ( ايلْ نييَ پَ دُ ديفِقانْسْ )    il n'y a pas de différent

سلام و احوالپرسي به زبان فرانسه

۷,۳۰۴ بازديد
سلام و احوالپرسي به زبان فرانسه
موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه

سلام

سلام ( فقط در مكالمات دوستانه كاربرد دارد )        Salut

روز بخير ( در كليه مكالمات استفاده مي شود )    Bonjour
عصر بخير ( در كليه مكالمات استفاده مي شود )     Bonsoir

 

احوالپرسي

حال شما چطور است ؟ ( در مكالمات رسمي و يا جمعي كاربرد دارد )   ? A - comment allez-vous
مرسي , و شما ؟ ( مِقْسي اِ وو )                                                          ? B - merci , et vous

حال تو چطور است ( در مكالمات غيررسمي كاربرد دارد )                           ? A - comment va-tu
من خوبم , و تو ؟ ( ژُ و ِ بييَنْ اِ توآ )                                                   ? B - je vais bien , et toi
بد نيستم  ( پَ مَلْ )                                                                                        B - pas mal

تو خوبي ؟ ( در مكالمات دوستانه كاربرد دارد )                                                ? A - tu va bien
مرسي , و تو ؟ ( مِقْسي اِ توا )                                                                ? B - merci , et toi

اوضاع چطوره ؟! ( فقط در مكالمات دوستانه كاربرد دارد )                                         ? A - ça va
اوضاع رو براهه ( سَ وَ بييَنْ )                                                                         B - ça va bien
اوضاع خوب نيست ( سَ نْ وَ پَ )                                                                B - ça ne va pas

آب و هوا در زبان فرانسه

۴,۰۱۳ بازديد

آب و هوا در زبان فرانسه

آب و هوا , پيش بيني وضع هوا ( me.te.o لَ مِتِ اُ  )       La météo
علم هواشناسي ( لَ مِتِ اُلُژي  )       La météorologie
شرايط آب و هوا  ( kli.ma لُ كليمَ  )       Le climat
آب و هوا  ( tɑ̃ لُ تامْ  )       Le temps
دما ( لَ تِمْپِقَتوقْ  )       La température

براي وضعيت آب و هوا در زبان فرانسه از il fait استفاده مي كنيم .

تشكر كردن به زبان فرانسوي

۲۹,۱۷۹ بازديد
تشكر كردن به زبان فرانسوي
موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه

تشكر كردن

ممنون  ( مِقْسي )                   merci
ممنون از شما  ( مِقْسي اَ وو )         merci à vous
خيلي ممنون  ( مِقْسي بوكو )    merci beaucoup

من از شما سپاسگذارم  ( ژُ وو قُمِقْسي )   je vous remercie
من از تو سپاسگذارم  ( ژُ تُ قُمِقْسي )      je te remercie

كاري نكردم , قابلي ندارد  ( دُ قييَنْ )               de rien

خواهش مي كنم ( رسمي )  ( ژُ وو زانْ پخي )    je vous en prie
خواهش مي كنم ( دوستانه )  ( ژُ تانْ پخي  )          je t'en prie

آشنايي و معرفي كردن در زبان فرانسه

۲,۹۴۱ بازديد
موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه

آشنايي و معرفي كردن در زبان فرانسه 

پرسيدن نام و معرفي

 شما چه نام داريد ؟ ( وو وو زَپْل ِ كاما )   ? A- vous vous appelez comment
من سلين نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلينْ )                   . B- je m'appele Céline

تو چه نام داري ؟ ( تو تَپِلِْ كاما )            ? A- tu t'appeles comment
من سلين نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلينْ )                     B- je m'appele Céline

نام شما چيست ؟ ( وُتْخُ نُمْ س ِ كوآ )           ? A- votre nom , c'est quoi
من سلين نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلينْ )                     B- je m'appele Céline

 


معرفي كردن به ديگران

سلين من دنيل را به تو معرفي مي كنم ( سِلينْ ژُ تُ پِقِزانْتْ دَنييِلْ ) . Céline , je te présente Daniel

سلين بفرماييد برادرم هنري  ( سِلينْ ووآلا مُنْ فِقِقْ اِنْقي ) . Céline , voilà mon frѐre Henri

   ? Céline , est-ce que tu connais mon copin Daniel
سلين آيا تو دوست من دانيل را مي شناسي ؟  ( سِلينْ اِسْ كُ تو كُن ِ منْ كُپَنْ دَنييِلْ )              

هنري اين سلين است ( اِنْقي س ِ سِلينْ )        . Henri c'est Céline

. Madame , je vous présente Céline , mon amie
خانم من دوستم سلين را به شما معرفي مي كنم ( مادامْ ژُ وو پِقِزانْتْ مُنْ اَمي سِلينْ )           

نكته : در زمان آشنا شدن با ساير افراد از اين عبارت استفاده مي كنيم :

از آشنايي با شما خوشوقتم ( آنْشانْت ِ )   enchanté

سن و تاريخ تولد در زبان فرانسه

۳,۳۹۰ بازديد

 سن و تاريخ تولد در زبان فرانسه

موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه
پرسيدن سن افراد

نكته : در زبان فرانسه از فعل avoir به معناي داشتن براي سن استفاده مشود . براي يادآوري اين مطلب را ببينيد : كاربرد فعل avoir
نكته : براي بيان سن در زبان فرانسه به انتهاي عدد ans به معناي سال اضافه مي شود . براي آشنايي با اعداد اين مطلب را ببينيد : اعداد از 1 تا 69

شما چقدر سن داريد ؟ ( وو زَو ِ كِلْ اَژْ )  ? A- vous avez quel âge 
من ۳۰ سال دارم ( ژ ِ تِخانتان )      . B- j'ai 30ans

تو چقدر سن داري ؟ ( تو اَ كِلْ اَژْ )     ? A- tu as quel âge
من ۳۰ سال دارم ( ژان ِ تِخانْتْ )         . B- j'en ai 30

همچنين مي توانيد بگوييد :

من تا ۲ ماه ديگر ۳۰ ساله مي شومِ ( ژُ و ِ اَووآقْ تِخانْتْ دانْ دُ موآ )   je vais avoir 30 dans 2 mois

 


پرسيدن تاريخ تولد

تاريخ تولد شما چيست ؟ ( كِل اِ وُتْخُ دَتْ دُ نِسانْسْ )  ? A- quelle est votre date de naissance
۲۲ ژوئن ۱۹۸۵ ( س ِ لُ وَنْ سيسْ ژوئَنْ ميلْ نُفْ سانْ كَتْخُ وَنْ سَنْكْ )   B- c'est le 26 juin 1985

شما در چه سالي به دنيا آمديد ؟ ( وو ز ِتْ ن ِ اَ كِلْ اَن ِ )    ? A- vous êtes nai a quelle anné
در سال ۲۰۰۵ ( آنْ دُ ميلْ سَنْكْ )                       B- en 2005