شنبه ۰۲ بهمن ۰۰

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

كتاب آموزش گرامر فرانسه Grammaire Progressive Du Francais

۸,۵۳۳ بازديد

كتاب Grammaire Progressive Du Francais براي يادگيري و تقويت گرامر زبان فرانسه بسيار عالي است. اين كتاب تقريبا خود آموز است و شما مي توانيد در كنار متد زباني كه داريد ميخونيد، اين را هم بخوانيد. اين كتاب در اكثر شعبات موسسه هاي زبان براي تدريس در كنار كتاب اصلي (مثلا آلتر اگو يا كامپوس)، بكار گرفته ميشه. 

سطح مبتدي Grammaire Progressive Du Francais

كتاب آموزش گرامر فرانسه Grammaire Progressive Du Francais

بيان كردن ساعت به زبان فرانسوى

۲,۵۲۷ بازديد
بيان كردن ساعت به زبان فرانسوى

بيان كردن وضعيت هوا به زبان فرانسوى

۲,۳۸۱ بازديد
بيان كردن وضعيت هوا به زبان فرانسوى

فصل هاى سال به زبان فرانسوى

۲,۴۴۸ بازديد
فصل هاى سال به زبان فرانسوى

بيان كردن تاريخ به زبان فرانسوى

۲,۲۴۱ بازديد
بيان كردن تاريخ به زبان فرانسوى

صفات در زبان فرانسوى

۳,۶۲۱ بازديد

صفات در زبان فرانسوى

صفات در زبان فرانسوى

جواب سوال كجا مى روى؟ به زبان فرانسه

۲,۴۷۴ بازديد
جواب سوال كجا مى روى؟ به زبان فرانسه