مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان فرانسه در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان فرانسه کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان فرانسه

آموزش ساعت در زبان فرانسه

ساعت در زبان فرانسه
ساعت چند است ؟
نكته :
از آنجاييكه ساعت مونث ( féminin ) است از quelle استفاده مي كنيم :

ساعت چند است ؟            ? Quelle Heure est-il

براي ساعت اعداد ۱ تا ۲۴ را بعد از عبارت ... il est قرار مي دهيم .
نكته : بايد توجه داشت كه از آنجاييكه ساعت مونث ( féminin ) است , براي ساعت يك از une استفاده مي كنيم :

ساعت يك است                                                   il est une heure
ساعت بيست و سه است                            il est vingt-trois heures

ساعت نه و چهل و پنج دقيقه است    il est neuf heures quarante-cinq
ساعت هيجده و سي دقيقه است            il est dix-huit heures trente

ساعت شش و نيم است                          il est six heures et demie
ساعت هفت و ربع است                          il est sept hueres et quart
ساعت يك ربع به ده است                il est dix hueres moins le quart

در زبان فرانسه براي بيان ساعت و زمان از فعل être  استفاده مي كنيم . سوال اصلي كه ممكن است مطرح شود بصورت زير خواهد بود  :

                    ? Quelle heure est-il        Audio,Press to listen!    ساعت چند است ؟

                                              

                     Il est minuit                               Audio,Press to listen!  Il est midi Audio,Press to listen!

                  ظهر است(۱۲h۰۰)                        نيمه شب است(۰h۰۰)

                 . Il est dix heures      Audio,Press to listen!  ساعت ۱۰ است .(10h۰۰)

                            . Il est une heure       Audio,Press to listen!  ساعت يك است .(1h۰۰)

                         . Il est deux heures       Audio,Press to listen!  ساعت دو است .(۲h۰۰)

      . Il est une heure et demie    Audio,Press to listen!  ساعت يك و نيم است .(۱h۳۰)

                  Il est trois heures et demie    Audio,Press to listen!   ساعت سه و نيم است . (۳h۳۰)

                     Il est trois heures trente           ساعت سه و سي است .

     . Il est une heure et quart     Audio,Press to listen!   ساعت يك و ربع است . (۱h۱۵)

             Il est quatre heures et quart      Audio,Press to listen!    ساعت چهار و ربع است  .(۴h۱۵)

               Il est quatre heures quinze           ساعت چهار و پانزده است .

          Il est une heure vingt      Audio,Press to listen!  ساعت يك و بيست است .(۱h۲۰)

        Il est cinq heures moins le quart        Audio,Press to listen!  ساعت يك ربع به پنج است .(۴h۴۵)

        Il est cinq heures moins quinze           ساعت پانزده دقيقه به پنج است .

     Il est quatre heures quarante-cinq            ساعت چهار و چهل و پنج است.

        همچنين مي توان براي جدا كردن ساعات در زبان فرانسه صبح و بعد از ظهر و شب  از حروف اضافه  du , de l' ,  de la استفاده كرد .  

              Il est sept heures du matin       Audio,Press to listen!      ساعت هفت صبح است . (۷h۰۰)

        Il est trois heures de l'après-midi       Audio,Press to listen!    ساعت سه بعد از ظهر است.(۳h۰۰)

                        Il est quinze heures                ساعت پانزده است .

                   Il est six heures du soir       Audio,Press to listen!      ساعت ۶ عصر است .(۶h۰۰)

                       Il est dix-huit heures                ساعت هجده است .


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :