دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

خانواده و وابستگان در زبان فرانسه

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

خانواده و وابستگان در زبان فرانسه

۶,۹۵۹ بازديد
خانواده و وابستگان در زبان فرانسه
موضوع: خانواده و وابستگان La Famille , Les Relations

ياداوري :براي اعضاي خانواده از حرف تعريف شناخته شده : L'Article Défini استفاده شده است .

يك خانواده (اون فَمي )   une famille

والدين (لِ پَقانْ )   les parents
مادر (لَ مِقْ )        la mѐre
  پدر (لُ پِقْ )         le pѐre

زوج (لِ كوپْلْ )    les couple
شوهر (لُ مَقي )         le mari
زن (لَ فَمْ )     la femme

فرزندان (لِ زانْفانْ )   les enfants
پسر (لُ فيسْ )           le fils
دختر (لَ في )          la fille

برادر (لُ فِقِق )       le frѐre
 خواهر (لَ سُقْ )      la soeur

موضوع: خانواده و وابستگان La Famille , Les Relations

ياداوري :براي اعضاي خانواده از حرف تعريف شناخته شده : L'Article Défini استفاده شده است .

عروس ( لَ بِلْ في )    la belle-fille
داماد ( لُ ژانْدْقْ )       le gendre

والدين همسر ( ل ِ بُ پَقانْ )    les beaux-parents
مادر همسر ( لَ بِلْ مِقْ )    la belle-mѐre
پدر همسر ( لُ بُ پِقْ )     le beau-pѐre

خواهر همسر ( لَ بِلْ سُقْ )   la belle soeur
  برادر همسر ( لُ بُ فِقِقْ )   le beau-frѐre

موضوع: خانواده و وابستگان La Famille , Les Relations

 

ياداوري :براي اعضاي خانواده از حرف تعريف زبان فرانسه شناخته شده : L'Article Défini استفاده شده است .

پدر بزرگ و مادربزرگ (لِ گِقانْ پَقانْ )   les grands-parents
مادربزرگ (لَ گِقانْ مِقْ )   la grand-mѐre
پدر بزرگ (لُ گِقانْ پِقْ )    le grand-pѐre

نوه ها (لِ پُتيتْ آنْفانْ )    les petits-enfants
  نوه اي كه دختر باشد (لَ پُتيتْ في )   la petite-fille
نوه اي كه پسر باشد (لُ پُتي فيسْ )      le petit-fils

دايي يا عمو (لُنْكْلْ )      l'oncle
خاله يا عمه (لَ تانْتْ )    la tante

خواهر زاده يا برادر زاده (لُ نُوُ )   le neveu

پسر عمو , عمه , خاله , دايي (لُ كوزَن )     le cousin
دختر عمو , عمه , خاله , دايي (لَ كوزينْ )   la cousine

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.