دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

حروف تعريف تركيبى در زبان فرانسه

۲,۶۳۲ بازديد
حروف تعريف تركيبى در زبان فرانسه

آموزش حروف تعريف نامعين

۲,۹۴۱ بازديد
آموزش حروف تعريف نا معين

آموزش اوليه مكالمه فرانسوي

۲,۷۴۵ بازديد
آموزش اوليه مكالمه فرانسوي
تو كجا زندگى مى كنى؟ - اوو اَبيتْ توو ؟ - ? Où habites tu

درباره كشور فرانسه

۳,۰۲۴ بازديد

درباره كشور فرانسه

فَرانسه با عنوان رسمي جمهوري فرانسه (به فرانسوي: République française) يكي از كشورهاي واقع شده در اروپاي غربي مي‌باشد كه داراي چند منطقه تحت حاكميت نيز است. فرانسه يكي از سه كشوري است كه داراي سواحي هم در درياي مديترانه و اقيانوس اطلس دارد (دو كشور ديگر عبارتند از اسپانيا و مراكش). بخاطر ظاهر اين كشور، در زبان فرانسوي به آن لقب l’Hexagone (معني: شش‌ضلعي) را داده‌اند.

ضماير در زبان فرانسه

۳,۹۰۳ بازديد
ضماير در زبان فرانسه
موضوع: ضماير Des Pronom

در زبان فرانسه براي سوم شخص ( اعم از مفرد يا جمع ) ضمير شخصي بستگي به مونث يا مذكر بودن متفاوت است .

 

ما                      نو

nous

من                   ژُ

je

شما                  وو

vous

تو                     تُ

tu

آنها ( مذكر )        ايلْ
آنها ( مونث )       اِلْ

ils
elles

او ( مذكر )         ايلْ
او ( مونث )        اِلْ
ما ، كسي        اُنْ

il
elle
on

 

حروف تعريف و حروف اضافه در دستور زبان فرانسه

۶,۳۳۵ بازديد
حروف تعريف و حروف اضافه در دستور زبان فرانسه
موضوع: حروف تعريف Article

حرف تعريف شناخته شده يا معرفه زماني بكار مي رود كه اسمي كه در باره آن صحبت مي شود از نظر گوينده و شنونده معلوم است .

مونث      Féminin

مذكر      Masculin

 

la
ماشين la voiture
كار         l'activité

le
قطار    le train
هواپيما l'avion

مفرد  Singulier

les
ماشين ها les voitures
كارها        les activités

les
قطارها      les trains
هواپيماها les avions

جمع  Pluriel

صرف افعال در دستور زبان فرانسه

۱۸,۳۵۹ بازديد

 صرف افعال در دستور زبان فرانسه

صرف فعل هاي گروه اول در زمان حال ساده

فعل هاي گروه اول فعل هايي هستند كه مصدر آن ها به er ختم مي شود . براي صرف كردن اين دسته از افعال ابتدا er را از انتهاي مصدر حذف كرده و سپس شناسه هاي زمان حال را طبق جدول زير به جاي آن قرار مي دهيم :

 

ons

nous

e

je 

 ez

 vous

es 

 tu

ent

 ils / elles

e 

il / elle / on

مثال :

parler  <---- ( صحبت كردن )  parler

 

parlons

nous

parle

je 

 parlez

 vous

parles 

 tu

parlent

 ils / elles

parle 

il / elle / on